Han startet som trompetist i Marinemusikken. Senere ble han sjef for Marinemusikken, og kommandant på Karljohansvern. Og så, da han gikk av med pensjon fra Forsvaret, var det over i direktørstilling for Vestfoldfestspillene. Det ble en jobb som ikke varte så lenge som han hadde håpet.

Fra årsskiftet sto han uten jobb. Fram til da hadde han vært med på å avvikle festspillene, slik eierne – kommunene og fylkeskommunen – hadde bestemt.

LES OGSÅ: Penger fra staten og fylkeskommunen Midgardsblot sikret i tre år framover

– Jeg har en liten jobb, da. Men det er en prosentstilling i et engasjement som varer til slutten av mars. Jeg er daglig leder i Norske Festivaler, den eneste interesseorganisasjonen som er kunstnerisk tverrfaglig, forklarer kulturmannen.

Norske Festivaler er en sammenslutning av en rekke ulike festivaler, og de begrenser seg ikke til musikk. Her er det også kortfilmfestivaler, litteraturfestivaler, spel og mye annet.

– Vi er høringsinstans opp mot Kulturrådet og departementet. Gjennom disse høringene sørger vi for at det blir tilført ekstra midler til festivaler, sier Sanaker.

Millioner som gikk tapt

Slik gikk det altså ikke med Vestfoldfestspillene. Da publikum sviktet fullstendig i 2017, og festivalen gikk mot nok et stort underskudd, hadde eierne fått nok. For Sanaker betydde det at jobben han hadde gledet seg til å ta fatt på når han gikk av med pensjon fra Marinemusikken, ble atskillig mer kortvarig enn han hadde håpet.

– Jeg synes det er veldig bra at man lokalt i Horten har bestemt seg for å videreføre Fyrverkerikonserten. Men jeg skulle jo ønske at politikerne hadde gjort noe for å sikre de statlige millionene vi fikk til Vestfoldfestspillene. De kunne greid det ved å omorganisere. Nå vil de i stedet bruke de midlene som fylket ga.

LES OGSÅ: – Takk for meg!

Kultur koster penger. Det er kamp om kronene for hver eneste aktør som finnes. Og det er ikke gitt at alle får det de håper på, over kulturbudsjettet.

– Vi har en ledelse som er opptatt av det de kaller «Kultur og næring». Kulturministeren snakker mye om det. Men jeg vet ikke om næringsministeren er like opptatt av det, sier Sanaker med et skjevt smil.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

Ønsker seg mangfold

– Er du bitter for at Vestfoldfestspillene ble lagt ned?

– Bitter? Nei, hvorfor skulle jeg være det? Når man tenker på hvor kort tid jeg hadde stillingen, fra jeg begynte i jobben, til festspillenes første dag i sommer, er det selvfølgelig grenser for hvor mye man greier å snu. Jeg føler at jeg fikk til et godt samarbeid med kommunene som var medeiere i festivalen. Det har også vært trukket fram av andre.

Likevel legger han ikke skjul på at han ser Vestfoldfestspillenes død som et stort tap for regionen, kulturelt sett.

– Mange av de produksjonene festivalen sto for, er det ingen som vil overta nå etterpå. Vi mister det store mangfoldet i uttrykket.

Et vakuum i kulturlivet

For booking-festivaler, som Verven og Slottsfjell, er fantastiske folkefester. Men det er ikke i slike sammenhenger det presenteres nyskrevne bestillingsverk.

– Det er jo et ønske om å få videreført mye av det. Festspillene har satt spor etter seg. Når Vestfoldfestspillene ikke eksisterer lenger, blir det et vakuum i kulturlivet som ikke noen automatisk vil fylle. Det blir som når P1 presenterer musikklisten sin på radio. Det blir jo ganske snevert. Vi går fra mangfold til enfold, som Anne Enger Lahnstein i sin tid sa. Vi har en musikkhistorie som strekker seg over tusenvis av år, som ikke blir presentert.

– Så ... Hva nå? Vil du inn i en lignende rolle igjen? Er du jobbsøker?

– Jeg har ikke søkt på noen stillinger. Jeg er jo pensjonist. Jeg kan godt holde på med noe, men er usikker på om jeg egentlig ønsker meg en ni- til fire-jobb, eller om jeg heller vil jobbe med prosjekter. Det å være gruppeleder i Arbeiderpartiet tar jo også tid. Kanskje min rolle framover skal være å legge til rette politisk, og på den måten sette kultur på dagsordenen.