Bimmelim-forslaget ble blankt avvist av hyttenaboen

POPULÆRT TILBUD: Folk som bor i tretopper trenger selvsagt også å få gjøre sitt fornødne. Det har blitt en sak som bekymret de nærmeste naboene.

POPULÆRT TILBUD: Folk som bor i tretopper trenger selvsagt også å få gjøre sitt fornødne. Det har blitt en sak som bekymret de nærmeste naboene. Foto:

Driverne av tretopphyttene på Veggefjell ba om grønt lys for å la urin fra gjestene gå rett ut i naturen. Det fikk grunneieren i nord til å se rødt.

DEL

Da tretopphyttene på Veggefjell sto ferdige, ble alle gjestenes etterlatenskaper, både faste og flytende, samlet i tanker. Siden har avføring og urin blitt fraktet ned til en septiktank på Vegge gård. I fjor søkte driverne bak Tretopphytter Oslofjord om tillatelse til å slippe urin rett ut i naturen – angivelig fordi det var upraktisk å frakte de tunge dunkene helt ned til Vegge gård.

Vi har hatt noen uhell, fortalte styreleder Trond Barth Andersen i selskapet i fjor, med en nokså levende beskrivelse av hva som kan skje når en slik dunk velter og korken løsner og personalet har blitt fuktet av innholdet.

Foreslo rensegrøfter

Dette var årsaken til at Horten kommune i fjor mottok en søknad om å la urinen gå rett ut i naturen i stedet. Ifølge planen skulle urin slippes ut i noe kalt «rensegrøfter», før det senere skulle renne videre nedover i terrenget. Nedover i terrenget vil – ifølge Trond Schmidt – bety nordover, der grunneieren har flere hyttetomter.

Noen av disse hyttetomtene henter drikkevannet sitt fra nedgravde kummer rett under fjellveggen.


Frykt for narkotiske stoffer

Trond Shcmidt uttrykker i et brev til BraVa rådgivning frykt for at urin fra gjestene i tretopphyttene kan inneholde nærings- og avfallsstoffer som ikke har noe i naturen å gjøre.

«I tillegg kan den bl.a. inneholde ulike rester av medisiner (antibiotika m.m.) og narkotiske stoffer. Med så mange forskjellige hyttebeboere som forventes å bo i hyttene, vil det være store muligheter for at ikke all urin er like "ren"», skriver Schmidt.

Skrinlegger planene

Nå bøyer driverne av Tretopphyttene seg for naboenes innvendinger.

– Vi vurderte en ordning med å la urin gå ut i naturen, men det er en plan vi nå har skrinlagt på grunn av innvendinger fra naboene våre, sier styreleder i Tretopphytter Oslofjord, Trond Barth Andersen.

– Vi har et godkjent anlegg, der hver hytte er utstyrt med to tanker: En for «bimmelibim» og en for «bommelibom», og disse fraktes ned til en septiktank etter hvert besøk. Septiktanken tømmes når det er behov for det.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STYRELEDER: Trond Barth Andersen ved kassa der urinen kommer ned i rør fra tretopphytta. Inne i denne befinner deg seg en dunk, som fraktes vekk når gjestene har reist hjem igjen.

STYRELEDER: Trond Barth Andersen ved kassa der urinen kommer ned i rør fra tretopphytta. Inne i denne befinner deg seg en dunk, som fraktes vekk når gjestene har reist hjem igjen. Foto:

– Glad for det

Grunneier Trond Shcmidt, som eier området på nedsiden av Veggefjell, er glad for at det aldri ble noe av planene om å la urin renne ned langs fjellet, til hyttetomtene han disponerer der.

– Det sier seg selv, ettersom jeg er en av dem som hadde innvendinger mot en slik løsning, sier han. – Utover det har jeg ingen kommentar til saken.


Artikkeltags