Trenger flere folk til å patruljere gatene i helgene: – Behovet er stort

Natteravnene i Horten ønsker å bevisstgjøre innbyggere at det er naturlig å melde fra om straffbare eller utrygge forhold i nærmiljøet.