Først av alt vil jeg benytte anledningen til å takke de lokale politikerne som har engasjert seg for å skape en sikrere og levelig trafikksituasjon på Ra.

Les uttalelsene fra fylkeskommunen her (+)

Les om trafikken i Raveien her (+)

I Gjengangeren på nett leser vi 1. november en kommentar fra Alf Martin Olsen ved Vestfold og Telemark fylkeskommune som ikke kan stå uimotsagt.

Trafikken skal «i minst mulig grad forstyrres» står det i overskriften. Når trafikken står i perioder nesten stille i en 60-sone kan det ikke påstås annet enn at trafikken er forstyrret uansett. Hele poenget er jo at veiens kapasitet er sprengt ved at Fv 325 og Fv 311 møtes ved Kjær og deler seg igjen lengre nord i krysset til Solerødveien og senere på Borre.

Den største forstyrrelsen av trafikken er at når flere sterkt trafikkerte veier møtes blir det trafikkork i rushtiden. Begge veiene som møtes har på lengre strekke fotgjengerfelt, og det er derfor bemerkelsesverdig at dette ikke er mulig der trafikksituasjonen er mest ekstrem ved at de samme veiene møtes med de konsekvensene det har for trafikkbildet.

Det kreves telling for å kunne vurdere tiltak, står det videre. Hvor riktig er det å telle antall som skal kysse en vei som i perioder er umulig å krysse? Folk står jo ikke der for å bli telt av fylkeskommunen, men for å komme seg over. Når kryssing er umulig, tar vi som er voksne bilen og bruker rundkjøringen ved Kjær som snuplass for å i det hele tatt komme innpå veien, og eventuelt senere komme til den andre siden. En telling må i så fall inkludere disse bilene og da er jeg ikke bekymret for at tallet blir stort nok for å sette inn tiltak.

Som lekmann ville jeg tro at fotgjengerovergang har en grad av sikkerhetstiltak i seg, noe som beskrives som uriktig av Olsen. For meg er det ikke noe problem å kalle det fremkommelighetsmiddel i stedet. Sikker fremkommelighet er også avgjørende viktig for elever som skal på skole og folk som skal på jobb, og slik sett grunn nok i seg selv.

Det er viktig å ikke gjøre dette alvorlige trafikkbildet til en skrivebordsøvelse med tall, for å argumentere seg bort fra fakta. Det er bedre å forholde seg til dette slik vi involverte opplever det og ikke minst bekymringene til ansvarlige lokale politikere som engasjerer seg i dette.