4. desember er det 12 år siden RV19 åpnet. Den skulle føre ferjetrafikken raskt og trygt opp til E18. Dette var til stor glede for oss som bor langsmed RV 310 fordi nå skulle trafikken bli redusert, særlig da tungtrafikken. Mindre støy og forurensing var det vi så for oss.

Men nå, 12 år etterpå, så er situasjonen den at lastebilene fortsatt kjører Falkenstensveien, Mellom Keisermark og ned Ollebakken. Dette gjelder særlig de som henter stål på HIP og sjåfører som ikke er lokalkjent og som følge GPS anvisningene. Og det blir nok ikke bedre når Kongsberg-gruppen samler all sin aktivitet i Horten på HIP. Da kan vi regne med økt trafikk på den etter dagens målestokk, smale RV310.

Spørsmålet som kan stilles er om det fortsatt skal være slik? Hverken Ollebakken, Mellom Keisermark eller Falkenstensveien er tilrettelagt for dagens tungtrafikk og en stadig økende trafikkmengde av personbiler. Veien er relativt smal og med smale fortau. Mellom Keisermark har sågar fortau kun på den ene siden. Det er fullt av avkjøringer til private eiendommer. Og det er flere gatekryss som er uoversiktlige. Men det verste er kanskje de uoversiktlige fotgjengerovergangene hvor fotgjengere dukker opp av ingenting.

Denne strekningen er skolevei for mange mindreårige som går på Lillås skole og sykkelvei for de som arbeider i sentrum. Derfor er det underlig at det er 50 km/t fartsgrense på hele denne strekningen når det er 40 km/t i Storgaten og Borreveien som virker bredere og har bredere fortau enn veien nordover.

Det hadde vært en stor forbedring dersom Ollebakken ble stengt for tungtrafikk slik at ståltransportene ble dirigert til RV19. Dessuten hadde det ikke skadet om fartsgrensen på strekningen ble redusert. Vi som bor nord i byen har jo også ønske om å ferdes sikkert i trafikken.