Her blir det arbeider fram til høsten, men så skal det bli mye bedre enn før

Økende trafikk inn og ut av Horten Handelspark gjør det nødvendig å utbedre inn- og utkjørselen. Arbeidet er igang.