Tar jeg feil, når jeg mener at man som barn tidlig lærer at fotgjengere skal bruke venstre side av veien, der det ikke er fortau?

Jeg overraskes svært ofte, fordi jeg ser voksne med barnevogn og hund går på høyre side av uoversiktelige smale veier.

Jeg ser biler som ikke kan passere fotgjengere, fordi man kan møte motgående biler i svinger. Det må da føles ubehagelig å få biler bakfra, man mister kontroll og oversikt. Hensikten med å gå på venstre side av veien er jo å kunne se møtende biler.

Det er vanskelig å lære barna å ferdes trygt i trafikken, når foreldrene ikke kan bedre.