Mange tungtransportsjåfører bryr seg ikke om forbudsskiltene

Tungtrafikk over 3,5 tonn får ikke benytte Johan Riefs gate og Borreveien. Likevel dundrer tungtrafikken forbi huset til Thomas Olander Rossland med familie.