Derfor veltet tilhengeren i tunnelen på E18

En tilhenger havnet opp ned i Hillestadtunnelen på E18.