Paulsen Buss får hjelp av kommunen – krever useriøse aktører bort

Horten kommune krever nå at rette myndigheter luker ut useriøse aktører som kjører passasjerer mellom Horten og Sandefjord lufthavn Torp.