Lille spegel på veggen der

kven er flinkast i byen her?

Kven er den største journalist og redaktør

eg berre spør

Kven åpnar café og resturang

og hyllar seg med kvinner, vin og sang

Kven lar deg tegnas eller bli mala

I fine fargar og kjempeskala

Kven grev fram kvar smitt og smule

fra hytte, slått og røvarhule

Kven lar seg badas i ord og tonar

og vinvaskar alle byens konar (?)

Kven lagar svanar ut av gamle, slitne fjør

og kven blås liv i gamle glør

Kven lokkar med kultur og vin

frå sitt eige magasin

Kven glitrar stor og glup og seig

på sin egen bakketeig

Kven gjer sitt morgonstell

kun iført ein propell

Kven er den største sia Ludvig Fjårten

både i landet og i Hårten

Så lille spegel, eg spør i undring

kven gjer alt detta for ein hundring?