(Tønsbergs Blad)

TØNSBERG: – Dette hadde jeg ikke sett for meg for ti år siden. Det har vært en lang og utrolig spennende reise, sier Lundkvist til Tønsbergs Blad.

Nøtterøy-investoren kommer til å sitte med en eierandel på rundt 30 prosent i det nye infrastrukturkonsernet NRC Group. Konsernet er resultatet av en fusjon mellom selskapene Blom ASA, Team Bane AS og Svensk Järnvägsteknik AB, som hadde en samlet omsetning i fjor på rett under en milliard kroner.

Målet er å bli en markedsledende aktør i kampen om de enorme jernbaneinvesteringene som både den norske og svenske staten legger opp til i tiårene som kommer.

– Det er selvfølgelig fantastisk å få lov til å være med på å bygge et slikt selskap, sier Lundkvist.

LES OGSÅ: Kjøpte og solgte Villa Rosanes

Kjøpte kartselskap

Gjennom sitt heleide holdingselskap Middelborg AS har Lundkvist sakte, men sikkert bygget seg opp en bred portefølje med investeringer innen telekom, eiendom, olje, shipping og finans. Det er et nytt kapittel som skrives når han nå kaster seg inn i infrastruktur- og entreprenørbransjen.

Da Lundkvist kjøpte seg stort opp i det børsnoterte, finanskriserammede, men kompetansesterke karttjenesteselskapet Blom ASA i 2013, var det med en kongstanke i bakhodet.

– Grunnen til investeringen var muligheten til å ta tak i et selskap med et potensial for vekst og en plattform for videre ekspansjon, sier Lundkvist.

Blom, som har rundt 400 ansatte og hovedkontor på Skøyen i Oslo, er et selskap som samler inn og prosesserer detaljert geografisk informasjon.

LES OGSÅ: Fikk ikke bygge i Salamanderskogen

Fant partnere

Det var Lundkvist selv som så at kompetansen og teknologien i Blom kunne være av stor verdi for entreprenører innen infrastruktur – og motsatt.

Dermed startet han kartleggingen av potensielle partnere. Som største eier i Blom var det Lundkvist som identifiserte og gjennomførte forhandlingene med fusjonspartnerne Team Bane samt Svensk Järnvägsteknik.

Lillestrøm-baserte Team Bane ble etablert i 2011, har 128 ansatte og er i dag den nest største spesialiserte jernbaneentreprenøren i Norge etter statens eget selskap Baneservice. Svensk Järnvägsteknik har 71 ansatte og er den tredje største jernbaneentreprenøren i Sverige.

– NRC Group blir Nordens største privateide og eneste børsnoterte aktør innen jernbaneentreprise, infrastruktur og geomatikk, sier Trygve Christoffer Bruland, som er styreleder både i Blom ASA og NRC Group.

LES OGSÅ: Nye sentrumsleiligheter rives bort

Store kunder

Bruland forteller at prosessen med å slå sammen de tre selskapene startet for fullt for to-tre måneder siden.

– Alle disse tre selskapene har infrastruktur som satsingsområde og det innebærer mange spennende operasjonelle synergier, både når det gjelder kunder, innovasjon og utnyttelse av interne ressurser. I tillegg skaper vi nå en plattform med finansiell styrke for videre vekst, sier Bruland, som ikke utelukker at det kan bli snakk om nye oppkjøp.

Han forteller at typiske kunder vil være Jernbaneverket i Norge, Oslo Sporveier, Trafikverket i Sverige, ulike kraftselskap, kartverk i forskjellig land, samt kommuner og bedrifter som enten eier infrastruktur eller har behov for geografisk informasjon og digitale modeller.

LES OGSÅ: Planlegger ekstrem forvandling av City Shopping

– Jobbet hardt

Verken Lundkvist eller Bruland legger skjul på at de mener dette er tiden for å satse på infrastruktur, spesielt knyttet til jernbane.

– På få år er bevilgningene til jernbane i Norge økt fra rundt 5 milliarder i året til 17,7 milliarder. Likevel er ikke dette tilstrekkelig til å bygge ned det betydelige vedlikeholdsetterslepet som eksisterer, så videre økninger er forventet, sier Bruland, som legger til at det samme er tilfellet i Sverige.

– Vi har startet på en ny og spennende reise i et sterk voksende marked, sier Lundkvist, som understreker at Middelborg AS vil være langsiktige eiere.

– Vi har jobbet hardt for å komme dit vi er i dag og da er det tilfredsstillende at det også har gitt avkastning på innsatsen. Jeg har vært heldig å jobbe sammen med dyktige mennesker som utfyller og utfordrer hverandre daglig, noe som jeg tror er en av styrkene til Middelborg, sier Lundkvist.