Det er nå under et år til Vestfold og Telemark igjen blir egne fylker. Grunnlaget for delingen ble lagt i Fylkestingets vedtak i februar 2022, hvor det ble vedtatt å søke Kommunal- og Distriktsdepartementet om deling av nåværende Vestfold og Telemark fylke. Søknaden er senere innvilget av Stortinget. En del av vedtaket i Vestfold og Telemark fylkesting var at en tilsvarende deling skulle gjøres av statsforvalterembete for Vestfold og Telemark.

Grunnlaget for fylkesdelingene er et ønske om kort avstand mellom befolkningen i norske fylker og de besluttende organer. Flertallet i fylkestinget i Vestfold og Telemark la avgjørende vekt på dette da vedtak om å søke deling ble gjort.

Statsforvalterembetet har en viktig rolle i norsk forvaltning. Det gjelder spesielt ovenfor kommunene. Statsforvalteren skal sørge for at nasjonal politikk blir gjennomført, men skal og sørge for at de reelle utfordringene i hele landet blir meldt tilbake til ulike departementer og deres direktorater. Slik sett er statsforvalteren både en viktig gjennomfører og en premissleverandør for utformingen av nasjonal politikk. Det å ha et statsforvalterembete som er tett på hverdagen i fylkene våre er derfor svært viktig. Det betyr kortere avstand og mulighet for tettere involvering.

Når Vestfold og Telemark nå etableres som egne fylker må derfor regjeringen følge opp dette med en deling av statsforvalterembetet for Vestfold og Telemark. Fylkesgrenser er en riktig og naturlig geografisk innramming av statens fremste regionale representant.