To fortsatt innlagt med korona, men denne trenden kan bety mye for pasientene

Torsdag er fortsatt to koronapasienter innlagt ved Sykehuset i Vestfold. Men behandlingen de får nå kontra i vår, kan få stor betydning.