Jeg vil gjerne adressere leserinnlegget til Johnny Roger Andersen, da jeg ser at jeg ikke har vært tydelig nok i min kommunikasjon når det gjelder den aldrende befolkningen i Horten. Jeg ønsker selvsagt at eldre mennesker skal fortsette å bo i Horten, men også at de blir godt ivaretatt. For å gjøre det trenger vi flere unge innbyggere som kan sørge for at inntekten til kommunen og tjenestene vi tilbyr er bærekraftige i årene som kommer.

En god alderdom er viktig for Horten Høyre, men for å tilby det er vi avhengig av at flere unge mennesker også ønsker å bo og jobbe i Horten. Jeg og Horten Høyre vil at det skal være trygt å bli eldre i Horten. Vi vil blant annet utforske hvilke tiltak vi kan gjøre for å forhindre enslighet blant eldre. Vi vil utrede hva som skal til for at sykehjemmene er tilstrekkelig bemannet, og at hjemmesykepleien fungerer optimalt.

For å sørge for gode tjenester til alle Hortens innbyggere, er vi nødt til å tiltrekke oss flere unge arbeidstakere. Da må vi sørge for at det er attraktivt for dem å bo i Horten. Vi er nødt til å tilrettelegge for boliger for unge barnefamilier og førstegangskjøpere, og utforske mulighetene for dette i hele Horten kommune. Utvikling av næringslivet innen alle sektorer, med både små og store bedrifter, er også nødvendig slik at vi har muligheter for alle å både å bo og jobbe i kommunen.

Jeg ønsker på ingen måte å «erstatte» den eldre befolkningen med unge. Jeg ønsker å sørge for at Horten er en attraktiv kommune å bo i uansett hvilken aldersgruppe du tilhører. Vi trenger alle!

Natalie Hermanstad

Ordførerkandidat Horten Høyre kommunevalget 2023