– Til våre gjester der ute: Bidra til at vi kan møte dere med smil og et godt tilbud også neste år!

Av

Nedstengingen av Norge etter 12. mars har rammet hele samfunnet.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Store deler av kulturlivet har fått hele sitt publikumsgrunnlag og dermed inntektsgrunnlaget sitt nappet vekk under føttene. For mange som er avhengig av et større markedsgrunnlag enn små grupper fra eget lokalsamfunn eller region, vil krisen vare lenge. Det rammer særlig de som har sine inntekter direkte fra billettsalg og tjenester knyttet til arrangementer.

Dette gjelder også museene, som de siste årene er blitt stadig mer avhengig av egeninntekter. De offentlige bevilgningene til museene er de siste årene redusert gjennom en effektiviseringsreform og kravet til egeninntekter er økt. Det har museene tatt på alvor og de som har blitt flinkest i denne klassen er nå de som blir hardest rammet. Ser vi til vår naboland Danmark, er denne utviklingen enda tydeligere enn i Norge. Det har ført til at mange lokale museer ikke lenger er i drift, da det hverken er offentlig bevilgningsvilje eller et privat betalingsvillig marked tilstrekkelig til å opprettholde dem lenger.

Koronakrisen rammer nå knallhardt. Sist ute var Designmuseet i København som nå sier opp nesten hele staben og vurderer å gå til skifteretten. Store samlinger som representerer det ypperste av Danmarks kulturarv innen design kan dermed ende på lager uten mulighet til å nå publikum i fremtiden. Og kulturministeren i Danmark sitter stille.

I Norge har museene en større andel offentlig finansiering enn i Danmark, men tendensen er klar her også. Museene skal gradvis presses til å øke sine inntekter fra private gaver, sponsorer og kommersialisering av publikumstilbudet sitt. Det er interessant i en tid da enkelte kulturpolitikere samtidig gjerne tar til orde for at museene bør ha gratis inngang for å være tilgjengelig for alle.

Kravet fra Museumsforbundet om kompensasjon for tapte egeninntekter til museene over hele landet er så langt avvist av regjeringen. Ingen av pakkene som er laget for kultur og næringsliv så langt treffer de delvis offentlig finansierte museene og museumsforbundet har derfor gått ut og anbefalt bruk av permitteringsmuligheten som eneste vei ut av krisen. Museene må hjelpe seg selv.

Så langt er det de museene med størst inntekt fra utenlandske turister som er hardest rammet. Store museumsstiftelser som viser frem nasjonale kunst- og kultursamlinger som KODE i Bergen og Folkemuseet i Oslo har permittert mange hundre ansatte. Museer i Stavanger, Jæren og Sunnmøre har også gått til både permitteringer og oppsigelser. Museene kan selvsagt ikke kreve særbehandling fremover andre hardt rammede virksomheter, men spørsmålet er hva slags museer Norge skal ha etter krisen. De utgjør en stadig viktigere del av det tilbudet reiselivsaktørene trenger for å selge Norge som en attraktiv destinasjon.

Så langt har museene i Telemark og Vestfold ikke gått til permitteringer av fast ansatte, men svært mange studenter, tilkallingsvikarer og andre har allerede mistet deler av eller hele inntekten sin. Det er først når sommersesongen er over at vi kan vurdere den fulle effekten av at ingen utenlandske gjester kommer i år og se hvor mye nordmenn er villig til å benytte sitt eget lands kulturtilbud i sommer.

Museene har så langt valgt å holde alle ansatte i jobb, lagt om til digital formidling for publikum og skoleklasser på alle tilgjengelig og også nye digitale plattformer og de fast ansatte har vist en utrolig innsatsvilje og evne til å omstille seg til nye oppgaver for å bidra til å sikre museet og arbeidsplassene.

Da Kulturministeren kom til Skagerak arena her om dagen, kunne han godt ha bedt om et møte også med museumslederne i fylket vårt for høre hvordan det står til. Han ville møtt dyktige, stolte og fleksible museumsansatte som står på for arbeidsplassen sin og for publikum rett til kulturopplevelser også i og kanskje særlig i krisetider.

Men han ville også møtt frykten for tap av arbeidsplasser og frykten for varig svekket evne til å bevare og formidle vår felles kulturarv for ettertiden. Og til våre gjester der ute: bruk de museene og museumskafeene som klarer å holde åpent i sommer: vær tålmodig og overbærende når tilbudet ikke er helt som før pga smitteverntiltak. Bidra til at museene kan møte dere med et smil og en godt tilbud også neste år!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags