– Til dere som bekymrer dere for om dere har råd til å betale den ekstra regningen; Ikke vær redd for å søke om hjelp

Av

Koronakrisen setter store krav til oss alle. Særlig krevende er det for mange som har mistet jobben eller er permitterte. Nå jobber vi for at flest mulig skal få så mye som mulig av det de har krav på så raskt som mulig.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi er inne i en helt ekstraordinær situasjon. Koronakrisen preger oss alle. Ikke minst er situasjonen på arbeidsmarkedet utfordrende. Vi har en kombinasjon av smittetiltak mot korona her hjemme, verdensomspennende tiltak mot pandemien og en sterkt fallende oljepris. Mange har mistet jobben, enda flere er permittert og en del er usikre på om de har en jobb å gå til når dette er over.

Da korona-krisen for alvor rammet Norge og vi innførte de strengeste reguleringene i Norge i fredstid, ble det et akutt behov for å endre flere av velferdsordningene våre. Det var også behov for å få på plass noen helt nye ordninger. Siden den tid har regjeringen sammen med Stortinget gjort en rekke endringer i permitteringsreglene, ordningen med omsorgsdager for foreldre, sykepengereglene og dagpengesatsene. I tillegg har vi fått på plass inntektssikring for lærlinger, selvstendig næringsdrivende og frilansere, nye regler om yrkesskadeerstatning og vi har gjort det enklere å studere i kombinasjon med dagpenger. For å nevne noe.

Dere som er i en vanskelig situasjon skal være trygge på at sikkerhetsordningene i velferdssystemet vårt er der. Dere skal også være trygge på at vi stadig jobber for å videreutvikle disse for at vi sammen skal komme oss gjennom denne krisa.

Siden torsdag 12. mars har det kommet inn om lag 430 000 søknader om dagpenger. Det store flertallet av søknadene gjelder dagpenger ved permittering. For å sette det litt i sammenheng så kom det i hele fjor 160 500 søknader.

Denne enorme pågangen, kombinert med at et samlet Storting har vedtatt en rekke nye ordninger som trenger tekniske løsninger, gjør at Nav er i en svært krevende situasjon. De ansatte gjør en imponerende innsats. Nav setter andre og mindre prekære oppgaver på vent. De omprioriterer ressurser. De står på natt og dag. Regjeringen har allerede bevilget 200 millioner ekstra til Nav. Jeg kan allerede si: Det kommer mer!

Mange er i en økonomisk krevende situasjon, og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandling i Nav. Fra og med 30. mars ble det i slike tilfeller mulig å søke om å få utbetalt et forskudd mens man venter på at dagpengesøknaden ferdigbehandles. Hittil har Nav innvilget forskudd på nærmere 1,9 milliarder kroner. Forskuddet gis for én måned av gangen. Det betyr at alle som har fått forskudd og ønsker å motta forskudd for mai, må huske å sende inn en ny søknad.

Mandag 4. mai ble det også mulig for frilansere og selvstendig næringsdrivende å søke om økonomisk støtte, og få dekket 80% av inntektsbortfallet. Dette er begrenset til 6G. Tall fra Nav viser at det kom inn over 3000 søknader det første døgnet, og de første fikk penger på konto allerede dagen etter. Resten av de som allerede har søkt vil få penger innen et par dager. April har vært en sørgelig måned for mange selvstendig næringsdrivende som har fått inntektsgrunnlaget sitt revet bort over natten. Nav-løsningen er blitt klar i rekordfart og jeg er glad for at de første allerede har fått penger på konto.

Regjeringen har også innført en midlertidig ordning som gjør det mulig for permitterte og ledige å ta utdanning, uten at de mister dagpengene sine. Målet må være at denne unntakssituasjonen brukes på en best mulig måte. Da er kompetanseheving for å være godt rustet til å komme tilbake til arbeidshverdagen et godt sted å starte.

Vi er alle rammet av denne krisen. Heldigvis ser vi at vi står opp for hverandre gjennom den felles dugnaden. Folk hjelper hverandre, handler for hverandre og strekker ut en hånd. Dette viser den norske dugnadsånden i praksis. Men det er viktig å si at dette kommer på toppen av et velfungerende velferdssystem som vi utvikler videre.

Til dere som bekymrer dere for om dere har råd til å betale den ekstra regningen: Ikke vær redd for å søke om hjelp. Ja, det er stor pågang, men ingen skal sitte og tenke at det ikke er vits i å be om hjelp. Det er dette velferdssystemet vårt er til for. Ting kan ta tid. Alle må være tålmodige. Men vi gjør det som skal til for at flest mulig får så mye som mulig så fort så mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags