Tid for å avlyse

Kommunen er flink til å skape møteplasser. Nå er tida inne for å avlyse.