Vi i Høyre vil kutte utslippene, ikke utviklingen. Med Erna Solberg som statsminister har utslippene i Norge gått ned. I dag har vi de laveste utslippene siden 1993. Dette samtidig som vi har blitt flere mennesker og den norske økonomien har mer enn doblet seg.

Høyre har satset på forskning og utvikling, for å dyrke frem teknologiene som er nødvendige for en grønn omstilling. Samtidig må vi sørge for at Norge har en fornuftig omstilling som gir nye arbeidsplasser og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Vi tror på en klimapolitikk som får folket med seg.

Jeg ønsker å trekke frem fire viktige saker i vår klimapolitikk:

  • Det skal lønne seg å velge grønt, og koste å forurense: Vi vil øke CO₂-avgiften slik at den er på 2000 kr i 2030, men kompensere for dette gjennom lettelser i andre skatter og avgifter. Da blir det mer lønnsomt for bedriftene å ta i bruk ny teknologi og produsere varer og tjenester med mindre utslipp. Samtidig blir det billigere for oss, «vanlige folk», å ta mer klimavennlige valg.
  • Fortsette den grønne transportrevolusjonen: Vår elbilpolitikk gjør at over 50 % av nye personbiler som ble solgt i fjor, var elbiler. Høyre har som mål at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025. Det betyr ikke at vi vil ha et forbud mot fossilbiler i 2025, men at vi vil bidra til at flere skal velge en bil uten utslipp.
  • Bygge ny grønn industri: Vi må bygge opp ny industri, slik at det skapes nye grønne arbeidsplasser og eksportmuligheter. Vi satser på hydrogen for å sikre at vi kan ta i bruk utslippsfrie skip, ferger og lastebiler. Vi satser på havvind som en industriell mulighet for Norge. Og vi utvikler ny teknologi som fanger og lagrer CO₂ fra industrien.
  • Klimautfordringen er global: Vi må samarbeide med andre land. Vårt viktigste samarbeid er med EU og Europa. Skal vi nå klimamålene, må alle bidra i forpliktende samarbeid og kutte sine utslipp. Vi skal oppfylle vår del av Parisavtalen og være pådriver for at andre land gjør det samme.

Å legge ned norsk olje- og gassproduksjon nå, vil føre til mindre penger til velferdsstaten, høy arbeidsledighet og små reduksjoner i globale klimagassutslipp. Vi må bruke kompetanse og kapital fra denne næringen inn i en bærekraftig fremtid. Vi i Høyre mener det er mulig å kutte utslippene, uten å kutte utviklingen. Tenk grønt. Stem blått. Stem Høyre!