Jan Syvertsen stilte et par viktige spørsmål i Gjengangeren 23. desember: om økte strømpriser som han hevdet bl.a. var forårsaket av tiltak mot klima-endringer, samt koronaen og ikke-vaksinerte. Han mente at politikerne ikke tar «ondet ved roten».

Jeg vil ta for meg hans klima-påstander: Syvertsens hevder at alle klima-tiltakene er feil politikk, fordi noen (få) forskere hevder den målte økningen av CO2 i atmosfæren er et resultat av en temperaturstigning og ikke omvendt: at økt CO2 medfører økt temperatur dvs. klima-endringer.

Han har rett i at det (også) er andre årsaker enn CO2 til klima-endringer, som f.eks. solintensiteten, jordens bane rundt sola, og vulkanutbrudd. Ingen klimaforskere benekter det. Men det er egentlig lite vi kan gjøre med de årsakene (bortsett fra at NASA eksperimenterer med hvordan de kan «dytte bort» meteorer som kan kræsje med jorden). Men å påstå at det er temperaturøkningen som er årsaken til CO2-økning og ikke omvendt, strider mot all gjengs oppfatning blant klimaforskere.

Jorda har vært både mye kaldere og mye varmere, og med mye mer og mye mindre av både CO2 og O2, helt uavhengig av oss mennesker. Men vi ville neppe ha ønsket oss tilbake til tiden med høyere temperatur og mye mer CO2. F.eks. da dinosaurene regjerte hadde vi neppe klart å leve så lenge i atmosfæren som var den gang, for ikke snakke om klart å dyrke korn og poteter…

Men at temperaturen på jorda nå øker og klimaet derved endrer seg, og at dette nå er et resultat av at (bl.a.) CO2-mengden i lufta øker, er det egentlig ingen seriøs diskusjon om. Og det spesielle er at denne endringen nå foregår med en fart som ikke har foregått de siste 10.000 år, siden mennesket sluttet som jeger/sanker og begynte med jordbruk.

«Alle» klimaforskerne mener at CO2-innholdet i atmosfæren øker og at vårt utslipp av CO2-gasser er en vesentlig årsak til dette. 95 prosent av disse mener også at dette utslippet er en hovedårsak til økt temperatur i atmosfæren, dvs klima-endringer. Det uenigheten eller diskusjonen går på (eller forskningen), er hvor STOR temperatur- og klimaeffekten av økt CO2-innhold er, og hva som blir konsekvensen av dette. Det er dette FNs klimapanel (som samler opp uavhengige forskningsrapporter) forsøker å finne ut av.

Når så de aller fleste klimaforskerne mener at økt CO2 fører til klima-endringer – og da med muligheter for katastrofale konsekvenser avhengig av hvor store klimaendringene blir -, så er spørsmålet: skal vi «tro» på dem? Eller skal vi «tro» på de få som sier dette ikke er helt riktig? Skal vi ta «sjangsen» på at det ikke «går så galt», selv om 98% av forskningen sier det går «galt»?

Som Kåre Willoch sa det: du tror ikke at huset ditt skal brenne. Men du forsikrer likevel..

De aller fleste klimaforskerne diskuterer ikke (lenger) OM vårt CO2-utslipp har innvirkning på temperatur og klima, men derimot i hvor stor grad eller hvilken effekt CO2-økningen har på den globale gjennomsnittstemperaturen. Det er her forskningen foregår. Eller hva dette kan føre til av endringer i lokale værforhold, tyfoner, matvareproduksjon, migrasjon (klima-flyktninger..) etc.

Og denne forskningen bruker den samme tenkning og metode som har gitt oss mobiltelefoner, biler, tv, månelandinger og metoder for å bekjempe kreft eller (skadelige) bakterier. Og vaksiner mot korona og andre viruser….

Det er derfor FNs rapporter (og f.eks. IEA) sier at HVIS vi pumper opp olje og gass og slipper ut så mye CO2 i atmosfæren som det ligger an til etter de prognoser som oljeselskapene og alle landene sier de vil gjøre, så er det mer enn fem prosent sjanse for at verden vil bli gjennomsnittlig 3 grader varmere innen år 2070. Og andre forskere sier at de økonomiske, sosiale og politiske konsekvensene av 3 grader økt global temperatur i 2070, vil få korona-pandemien til å «blekne».

Er det noen som ville sette barnebarna sine på et fly som – etter alle disse forskernes vurderinger – har fem prosent sjanse for å «kræsje»?

Da har vi et valg: enten fortsette som før og håpe at forskerne oppdager at de tok «feil» og kommer fram til «bedre» resultater eller at teknologien finner opp nye «rensemetoder», på samme måte som vi håper forskerne finner fram til ennå bedre vaksiner mot koronaen. Men sjangsen er at de ikke klarer det i tide. Tar vi den sjangsen?

Eller vi «forsikrer» oss og forsøker å gjennomføre klima-tiltak for å hindre muligheten for en slik utvikling. Da må vi – i stedet for å satse på noen få som er «uenige» om årsaker - begynne å diskutere HVILKE tiltak som reelt er best, både økonomisk og praktisk, ut fra den globale situasjonen i dag og ut fra slik vi vil det skal bli. For barnebarna våre i 2070.