I glasstårnet på brygga har Horten havnevesen anlagt et delikat toalettanlegg. Anlegget er et tilbud til passasjerer som venter på Bastø-ferjene. Nå er toalettrommet blitt tilgriset med tagging og annet hærverk.

Les mer om saken her:

Omfattende hærverk i løpet av bare få timer: – Dette vil bli kostbart

Politiet ber om tips etter det grove hærverket i Horten

Å rydde opp i dette griseriet vil påføre havnekassa vår store beløp. Når jeg leser om dette i Gjengangeren blir jeg først oppriktig lei meg, og dernest forundret og frustrert over at dette kan skje.

Er ikke gjerningspersonene klar over at tagging er hærverk og en kriminell aktivitet som har en strafferamme med fengsel i inntil ett år eller bøter.

Jeg stiller meg noen spørsmål:

  • Hva er årsaken til at en person får seg til å ødelegge fellesskapets eiendom ved å gå løs på vegger og tak med spraymaling og tusj?
  • Hvilken tilfredsstillelse gir det personene å ødelegge på denne måten?
  • Er det slik at gjerningspersonene kjeder seg og har for lite å gjøre?

Det hadde vært veldig interessant om noen av spørsmålene lot seg besvare.