Gå til sidens hovedinnhold

– Ta hele landet i bruk!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De seneste årene har vi vært vitner til en omfattende sentralisering av Norge. Vi ser befolkningsnedgang i distrikts Norge og det er bekymringsskapende. Norge trenger en regjering som sørger for at vi har en politikk som gjør at folk ser mulighetene til å leve, jobbe og bo utenfor de største byene og tettstedene. Vår velstandsutvikling er avhengig av at vi har levende lokalsamfunn i hele landet, som kan bidra til å utvikle arbeidsplasser på bakgrunn av de naturgitte ressursene som finnes ute i distrikts Norge.

Vi er helt avhengige av at vi har folk og aktivitet som tar hele landet i bruk. Derfor trenger vi en ny regjering med Arbeiderpartiet i spissen etter høstens valg!

Victor Norman, som har ledet distriktsutvalget som har sett på konsekvensene av demografiutfordringene i distriktene, peker på at vi trenger en politikk som gir bolyst – vi må ha en politikk som gjør at det blir attraktivt å bo og arbeide utenfor de store byene og tettstedene. Skal vi få til aktivitet og ha levende gode lokalsamfunn i hele landet må vi også aktivt legge til rette for det. Vi må ha en politisk retning og ikke minst en regjering, som ser distrikts Norge.

Fra Erna Solberg sin regjering har vi de siste åtte årene fått en stadig sterkere og villet sentraliseringspolitikk. Dette fører til distriktenes død og blir byenes problem. Arbeiderpartiet mener det er mange grep som må tas for å lykkes i å beholde og utvikle levende lokalsamfunn ute i distriktene. Jeg vil særlig trekke fram de følgende tre. Det første og åpenbare er at folk må ha jobb, det andre er sterke og gode velferdstjenester og det tredje er infrastruktur.

Vi må skape flere arbeidsplasser i distriktene, disse kan komme innen fiskeri og landbruk, mineralnæringen, i skognæringen og i industri basert på ren og fornybar energi. Men skal vi lykkes i å skape flere arbeidsplasser må vi ha en aktiv næringspolitikk som griper mulighetene, og vi må ha en stat som bidrar og ikke trekker seg unna. Å fjerne trafikkstasjoner og sentralisere tjenester vekk fra distriktene, slik Erna Solberg sin regjering har gjort, bare forsterker flyttestrømmen fra distriktene.

Vi må øke inntektene til kommuner og fylker. De må settes i stand til å drive lokalt og regionalt utviklingsarbeid, vi vil etablere nærtjenestesenter hvor folk får sine tjenester nært der de bor, pass, førerkort og andre sivile oppgaver. Helsetjenestene må være så nært som mulig, ambulanser må komme og de må komme med riktig utstyr og personell, kvinner som skal føde må ha trygghet for nødvendig hjelp og folk i akutte sykdomssituasjoner må ha trygghet for rask hjelp.

Vi må ha bedre desentralisert utdanningstilbud og vi må ha på plass bredbånd litt på samme måte som vi fikk på plass strøm dit folk bor. Arbeiderpartiet vil ha et nærhetsprinsipp for statlig styring: Statlige virksomheter må brukes aktivt i distriktspolitikken. Arbeiderpartiet mener at statlige arbeidsplasser må legges utenfor Oslo, veksten i statlige arbeidsplasser må fordeles rundt i landet.

Skal vi lykkes i å ta i bruk distriktene, i å ha folk som bor og jobber over hele landet. Ja, da må vi ha en regjering og en sterk stat som bidrar til å utvikle lokalsamfunnene våre, ikke avvikle dem. Arbeiderpartiet har vært tydelige på at vi i regjering vil prioritere å gjøre et kraftig distriktsløft – vi har 60 punkter for en bedre distriktspolitikk for arbeid, infrastruktur, helse og klima og miljø. Vi ser mulighetene i distriktene og vi vil ta vare på de mulighetene som vi ser distrikts Norge har.

Kommentarer til denne saken