– Vi har fått en fin gang- og sykkelvei fram til havna fra Borre. Så kommer den nye veien for syklister fra Falkensten til Nykirke. Da står vi tilbake med strekningen sentrum via Lystlunden og Indre havneby og fram til Bekkajordet, sier Svein-Erik Figved. For Miljøpartiet De Grønne er tilrettelegging av sykkelbyen Horten viktig.

LES OGSÅ: Her får de bedre kryss først 

Seinest i 2019

– Forprosjektet vil avgjøre hvor tidlig vi kan komme i gang med byggingen. Men 2019 må være et klart mål.

Mye er allerede på plass, som langs Strandpromenaden fra til Kongsberg Maritime. Gjennom Lystlunden bør det også gå greit. Utfordringen blir Gamleveien fram til Bekkajordet, mener Figved,  som er glad for at denne viktige saken nå ligger inne i budsjettet for 2018.

LES OGSÅ: 552 rådyr innenfor Hortens grenser – biltrafikken er en stor fiende 

Gående og syklende

– Torggata har kun fortau og er vanskelig for syklister. Vi må skille gående fra syklende. Stadig flere benytter elsykler, noen som betyr høy hastighet. Mange steder er gang- og sykkelveien skolevei. Vi må sørge for at alle kan bevege seg trygt og godt rund om i Horten kommune, sier Svein-Erik Figved, som selv benytter sykkelen så ofte som mulig.

LES OGSÅ: Ber samferdselsministeren om hjelp – Føler ubehag om bord på ferjene 

For å få sykkelveinettet på plass, er Figved også opptatt en strekningen fra Meny på Dampejordet mot Holtan ungdomsskole og videre mot Borre.

– Her er det i orden, men igjen må vi skille gående og syklende. Biltrafikken er stadig økende, og det må Horten som en sykkelby ta inn over seg. Men det vi nå for til, blir bra, mener gruppeleder Svein-Erik Figved i Miljøpartiet De Grønne.