Tenker sikkerhet – ser det nødvendig med lys før neste vintermørke

Når Erik Gundersen ønsker en belyst kyststi er det i første rekke med mål om sikkerhet. Han mener også tiltaket vil bidra til å sette Horten på kartet som fylkets sykkelby.