Runar leder SiVs styrkede innsats for akuttpasientene

MOTIVERENDE: Runar Danielsen oppfatter det som veldig motiverende å lede SiVs nystartede akuttsenter.

MOTIVERENDE: Runar Danielsen oppfatter det som veldig motiverende å lede SiVs nystartede akuttsenter. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Akuttmottaket på Sykehuset i Vestfold har blitt akuttsenter. Målet er å hjelpe de mest sårbare bedre.

DEL

(Vestviken 24) Ny leder er på plass ved Akuttmottaket, og bak de lett synlige endringene ligger det en stor omorganisering som sykehuset håper skal bety mye for en av de mest sårbare pasientgruppene.

– I forbindelse med omorganiseringen er akuttsenteret tilført nye lege- og sykepleierressurser for å styrke pasientsikkerheten og sikre effektiv pasientbehandling, forteller lederen for senteret, Runar Danielsen, til vestviken24.no.

Nye prosedyrer

Nye prosedyrer i akuttsenteret skal sikre at alle pasienter blir vurdert av en erfaren lege innen gitte frister. Og en spesialist på det aktuelle fagområdet skal være lett tilgjengelig.

Målet med ny organisering er å svare på nasjonale krav, og eliminere svakheter som SiV-ledelsen selv har identifisert ved det gamle akuttmottaket.

– Med flere legeressurser i pasientenes første møte med sykehuset, kan vi tilby riktig kompetanse tidligere enn før. Som følge av omorganiseringen forventer vi bedre pasientflyt og redusert oppholdstid, sier Runar Danielsen.

Som ledd i omorganiseringen er også det overordnede ansvaret for akuttsenteret flyttet fra kirurgisk klinikk til medisinsk klinikk, under klinikksjef Jon Anders Takvams ledelse.

Utfordrende og motiverende

– Det er helt klart en utfordrende oppgave vi nå har tatt fatt på, sier Runar Danielsen.

– Nå arbeider vi aktivt med å utvikle og forbedre samarbeidsformene internt på sykehuset. På sikt vil vi også styrke samarbeidet med pasientenes hjemkommuner for å ivareta pasientene bedre før innleggelse og etter utskrivning.

Danielsen mener at Akuttsenteret nå er i gang med et arbeid som vil bety mye for innbyggerne i Vestfold.

– Jeg oppfatter det som veldig motiverende å ha fått dette oppdraget fra sykehusets ledelse, sier han.

Runar Danielsen er fra Tjøme, og har også tidligere arbeidet på SiV. Men de to siste årene har han vært dekan ved Fakultet for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn.

Fra 2009 til 2015 var Danielsen avdelingssjef på medisinsk sykepleieravdeling på SiV.

56-åringen er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har i tillegg pedagogikk og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo, samt master i ledelse fra Høgskolen i Østfold.

Fra årsskiftet var Runar Danielsen altså tilbake på sykehuset som leder for akuttsenteret, som omfatter akuttmottak, skadepoliklinikk og observasjonspost.

Artikkeltags