Ambulansesjefen: - Hvit bil er en ekstra ressurs for å opprettholde god akutt beredskap

Ambulansesjefen i Vestfold mener hvit bil-ordningen sørger for bedre akuttberedskap for ambulansene i Vestfold.