Sykehuset i Vestfold har fire koronapasienter – to av dem er fra Horten

Av de ni bekreftet smittede hortenserne, er to på sykehus. Halvparten av de koronainnlagte ved Sykehuset i Vestfold, er dermed fra Horten.