Vi kan hverken avkrefte eller bekrefte ditt spørsmål!

Dette er svaret jeg har fått fra administrasjonen på min henvendelse til ordføreren hvor jeg spurte om han kunne bekrefte eller avkrefte om det har skjedd et overgrep på et av våre sykehjem i løpet av året.

Den vanlige måten å kommunisere på, når en politiker har spørsmål til administrasjonen, er å gå igjennom ordføreren. Jeg har sendt spørsmålet den 14.09.22, og ordføreren svarte omgående at han sender spørsmålet videre til administrasjonen.

Den 16.09.22 får jeg svar hvor det står at administrasjon svarer med følgende: "Vi kan hverken avkrefte eller bekrefte ditt spørsmål". Videre skrives det i svaret at administrasjonen fra tid til annen får spørsmål en om personsensitive ting fra politikere, men at de har ikke anledning til å gi informasjon som er unntatt offentlighet til enkeltpersoner.

Problemet er at jeg ikke har spurt om personsensitiv informasjon. Jeg har heller ikke spurt om informasjon som er unntatt offentligheten.

Jeg har ikke spurt om navn!

Jeg har spurt om det har vært overgrep på et av våre sykehjem.

De velger å ikke svare på et konkret og generelt spørsmål, og de insinuerer noe som jeg ikke har spurt om. Dette er vanlig taktikk som brukes når du ønsker å umyndiggjøre en person (de antyder at jeg har spurt om sensitiv informasjon eller informasjon som er unntatt offentligheten). Så dum er jeg ikke. Mitt spørsmål var en setning: «Kunne du bekrefte eller avkrefte om det har skjedd et overgrep på et av våre sykehjem i løpet av året.»

I løpet av 2022 har jeg vært kontaktet av flere ansatte og av familiemedlemmer til beboere på sykehjemmene i Horten. Pårørende uttrykte bekymringer angående rutiner, bemanning, mat, lufting av deres nærmeste m.m. Mange av dem tør ikke å ta det opp offentlig i frykt for at det kan slå tilbake på deres gamle. Høres rart ut, ikke sant? Kanskje familiene overdriver? Og kanskje ikke?

Men, så lenge det er slike bekymringer, og frykt hos pårørende, er det noe som ikke stemmer. Verken pårørende eller beboere burde ha slike opplevelser og tanker. Noe må gjøres for å bøte på dette.

Vi politikere blir forsikret gang på gang om at rutiner følges og at «tjenesten er forsvarlig og god» Slike forsikringer fikk vi også før rapporten fra sivilombudsmannens besøk ved Åsgårdstrand sykehjem, hvor det ble avdekket at «samtlige gjennomgåtte pasientjournaler manglet dokumentasjon av hvordan et legemiddel gjennomgang ble gjennomført, inkludert beskrivelse av undersøkelser, funn og oppfølgingstiltak.»

Etter at KrF tok opp denne saken i kommunestyret og etter det massive angrepet jeg fikk fra leder i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial, skjedde det i hvert fall noe positivt. Det ble bestemt at politikerne skal orienteres om situasjonen på sykehjemmene. Allikevel; når jeg kommer med spørsmål, får jeg til svar at administrasjonen verken kan bekrefte eller avkrefte saken.

Det at det stenges en avdeling på et sykehjem uten at en gang leder i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial kjenner til det på forhånd, det at administrasjonen ikke vil svare på spørsmål om det har skjedd overgrep, det at pasienten faller og slår hodet ved flere anledninger, og hvor pårørende er i ferd med å selv kjøpe hjelm – før sykehjemmet endelig skaffer medisinsk hjelm, bekymrer meg. Det er ikke rart at pårørende er bekymret.

Og til slutt: Min eneste intensjon i denne saken ang våre sykehjem er å sikre både beboere og pårørende en god, verdig, forsvarlig, tilpasset og medmenneskelig behandling. For å få til dette trenger vi å vite om alle utfordringer både ansatte og beboere har. Slik situasjonen er nå, med svar slik jeg fikk: «Vi kan hverken avkrefte eller bekrefte ditt spørsmål» kommer vi ingen vei.

Og da er det er vanskelig å kunne gjøre noe. Ble dette registrert som alvorlig avvik? Hva er årsaken til at dette skjedde? Er det underbemanning? Var det natt eller dag? Har vi for få ansatte på avdelingene om natta, eller om dagen?

Det er dette jeg som KrF politiker er interessert i. Og bare når vi vet svarene, kan vi bevilge midler og sette inn tiltak som kan forhindre at slike ting skjer igjen.

KrF vil be om at både denne saken og saken om lukking av en avdeling skal behandles politisk.

Og til slutt vil jeg berømme alle ansatte for den jobben de gjør.

Ansvaret ligger helt og holdent hos politikerne i Horten kommune, og spesielt hos posisjonen som har flertall i alle politiske avgjørelser, og som har leder for hovedutvalg for helse, omsorg og sosial.