Vil ha svar på omfanget av vold og trakassering på sykehjemmene: – Dette gjelder både i Horten og i andre kommuner

Politiker Svein-Erik Figved løfter problemet med vold og trakassering på sykehjemmene inn i kommunestyret. Han ønsker svar på flere sentrale spørsmål.