Redaktør emeritus Hans-Christian Oset beskriver i et leserbrev fredag at boka «Kroa – alle tiders historie» er «en helt unik lokalhistorisk bok». Han fortsetter rosen med: «Ikke siden Baggethuns store byhistorie har Horten fått en rikere gave. Dette er kulturhistorie på sitt aller beste, utrolig flott designet av bokkunstneren Knut G. Bjerva.»

Som redaktør av boka om Kroa er det selvsagt svært hyggelig at en forfatter av mange lokalhistoriske bøker og artikler, har hatt en svært god leseopplevelse. Boka handler ikke bare om Kroa, den inneholder også mye lokalhistorie. At den er den største gaven til byen siden Rolf Baggethun utga «Hortensboka» for cirka 60 år siden, forbyr min beskjedenhet meg å kommentere.

Til Osets anførsel om at det er begått en feil på side 84 i boka, kan jeg bare innrømme delvis skyld i. Jeg beklager at hans navn ikke står nevnt i billedteksten. Samtidig står det nederst i utklippet fra Gjengangeren «Tekst og foto: Hans Christian Oset». I personregisteret som inneholder 500 navn, er dette også angitt, sammen med tre andre sider der «Oset, Hans-Christian» er angitt. Om han også skulle vært nevnt i oversikten over registeret blant de nærmere 100 bildekildene og de skriftlige kildene, er jeg mer usikker på, men jeg åpner for at jeg tar feil.

Oset nevner også historien om Skippergata 20, det lille huset som lå der nedgangen til Parken blei anlagt til byjubileet i 1958. Dette huset er viet et eget kapittel i boka. Blant annet har jeg tatt med et sitat av Oset: «Det blei kalt Klauer Pedersens hus, og i Gjengangeren 8. juni 1993, skreiv Hans-Chr. Oset: «Der bodde også manntallsfører Apenes som var ungkar og låghalt og gikk rundt i husene til folk og opptok sine fortegnelser».

Historien om Skippergata 20 er ganske ukjent for de fleste, og var kanskje starten på sanering av en rekke småhus i sentrum. Riving av idylliske småhus i Horten starta tydeligvis allerede på 50-tallet. Men det ville vært ganske trangt med en smal sti som nedgang til Parken, spesielt på 17. mai

Overskriften i leserbrevet er «Roppestad-boka» yter ikke de andre bidragsyterne rettferdighet. Selv om jeg har hatt hovedansvaret, og skrevet mange artikler, er det 25 skriftlige bidragsytere, mange tegninger av Anders Kaardahl og ikke minst solid arbeid av bokkunstneren Knut G. Bjerva.

Å skrive ei bok på 256 sider om et utested innebærer alltid en fare for at man kan gjøre feil eller tråkke på noen tær. Noe som fortsatt ergrer meg, men ikke i overdreven grad, er at jeg har benevnt «Anders Jørgensens gate» som «Arne Jørgensens gate». Jeg blei imidlertid litt beroliga da Anders Kaardahl kommenterte på sitt sedvanlige vis: «Kan du ikke bare si at gata er oppkalt etter Krølle».