For å avklare; Høyre mener at det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Høyre vil sørge for et godt samarbeid med ulike private og ideelle aktører som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet. Høyre ønsker et helsevesen hvor pasienten står i fokus, ikke hvem som betaler lønnen til helsearbeideren.

Les uttalelsene fra ordfører Are Karlsen her (+)

Både det offentlige og private helsevesenet i Norge har mange flinke og flotte mennesker. Jeg håper ikke noen av de føler seg usikre.

For Høyre handler dette ikke om hvor lønnen kommer fra. Det handler om å levere kvalitative gode tjenester til menneskene som har behov for dette. Det handler om det mennesket som skal levere tjenester og hjelp til et annet menneske. Det handler om hvilke kompetanse denne personen har, hvilke holdninger og hvilke tanker denne personen har om å jobbe i helsevesenet. Ikke om man har en offentlig eller privat arbeidsgiver.

Derfor mener vi i Høyre det er viktig for en kommune å kunne tilby et variert helsetilbud bestående av begge alternativer der vi ser etter de beste løsningen på de viktige spørsmålene.

Forskningen på dette område sier ingenting om privat eller offentlige helsetjenester er best. Det tallene tyder på er at det private helsetilbudet ofte finner nisjer som de kan bli veldig gode på og hvor de kan levere billigere tjenester enn det offentlig. Hvis kommunen kan utnytte ledig kapasitet hos private aktører, samtidig med at man bygger et sterkt offentlig helsetilbud, mener vi i Høyre at du setter pasienten i fokus og pasienten kan selv velge det tilbudet som passer best. Da bygger man pasientens helsevesen.

Deler av venstresiden i norsk politikk har valgt å kalle mange av disse private aktørene for velferdsprofitører. En profitør er en som skaffer seg uberettiget profitt og hvis det er tilfelle for noen av disse selskapene så skal selvfølgelig det sanksjoneres mot det eventuelle selskapet.

De selskapene som driver helt innenfor regelverket velger vi i Høyre å kalle helseleverandører. Kommunen bruker en mengde eksterne leverandører med dagens virksomhet. Derfor mener vi i Høyre at det ikke trenger å være annerledes innen helsetjenester. Og disse firmaene betaler jo faktisk også skatt.