Naturvernforbundet i Horten stilte gjennom avisa spørsmål ved om hvorfor de ikke var invitert til åpningen av det nye besøkssenteret for Oslofjorden.

Les innlegget fra Naturvernforbundet i Horten her

Grunnen til at Naturvernforbundet i Horten - og flere andre viktige organisasjoner - ikke var inviterte, var plassbegrensninger i lokalet. Det kan ikke være mer enn 40 personer der samtidig.

I arbeidet med å etablere senteret inngikk våre fagfolk avtaler om samarbeid med en rekke fagmiljøer. Kommunen og Inspiria Science Center skal drive senteret, sammen med hovedpartnerne Kongsberg Maritime og Bastø Fosen. I tillegg har vi avtaler med ti andre samarbeidspartene, blant annet Universitetet, Frisk Oslofjord-prosjektet, NIVA, Kartverket og Oslofjorden Friluftsråd.

Alle samarbeidspartnerne var trolig den viktigste årsaken til at vi fikk tildelt senteret, og de var naturlig å invitere de først. Når vi i tillegg fikk besøk fra både Klima- og miljødepartementet, det tilhørende direktoratet og pressen, var det dessverre ikke plass til flere gjester denne dagen.

Det betyr på ingen måte at vi ikke anerkjenner det store engasjementet Naturvernforbundet i Horten har for denne saken. Vi både anerkjenner og setter stor pris på det, og ser frem til et konstruktivt samarbeid om en meget viktig sak.

Vi håper å se dere på senteret nå når det kommer i vanlig drift.