Noen betraktninger til Jan Nærsnes leserbrev angående sist kommunestyremøte: Vi var, akkurat som Nærsnes påpekte i sitt innlegg, før møtet godt kjent med at kommunedirektørens forslag til økonomi og handlingsplan. Et stramt budsjett for kommunen vår i den kommende perioden. Her må vi stå sammen i en krevende situasjon og alle må ta sin del av ansvaret. Det er fortsatt stor usikkerhet om hva vi har til rådighet og jeg håper vi har alle svarene på det før et endelig vedtak skal fattes i kommunestyremøte i desember.

Les innlegget til Jan Nærsnes her

Vi har en stor jobb foran oss, og jeg mener at vi må få det til i fellesskap.

Når det er sagt vil jeg gjerne redegjøre for Ap’s stemmebruk i sist møte:

I saken om ekstra støtte til Blåkors var både flertallet og Nærsnes samstemte til bruk av 100 000 kroner, det er jeg veldig glad for. Blå kors har gjort og gjør fortsatt en stor forskjell for mange av våre innbyggere i vanskelige tider.

I følgende saker var vi uenige, Ro-klubbens OL-satsning, garderobeløsning i svømmehallen og støtte til Electronic Coast. Her stemte flertallet for og et engangsbeløp på totalt 550 000 kr ble brukt. Ja, flertallet stemte ja til 550 000 kr mer enn Nærsnes i disse tre sakene. Det er helt riktig, og det står vi helt fullt og helt inne for.

Vi var uenige i sak om strømsparing. Her stemte Nærsnes for å ha gatelys på hele natta og mot å ikke senke temperaturen et par grader på skolene. Her stemte flertallet for å få til et mindreforbruk av strøm tilsvarende ca. 2 millioner. Nærsnes støttet forslaget om gratis parkering hele året. Vi fikk informasjon i møte om at dette dreier seg om millionbeløp hvert år. Disse forslagene stemte flertallet mot og var med på å sikre kommunen både mindre energibruk og lavere strømkostnader i tillegg til inntekter også i fremtiden fra parkering.

Når det kom avgjørelsen om gratis parkering i desember, var vi enige igjen og stemte sammen med flertallet. Kostnad for dette er pluss minus 150 000 kr.

Ja, vi er helt enige om at vi må ha en veldig stram økonomistyring. Og jeg håper at Nærsnes slutter med å peke på andre politikere når han selv i dette kommunestyremøte stemte for bruk av 4-5 ganger så mye penger som flertallet og det beløpet dekker bare kostnadene i 2023.