Niklas Cederby har i et par innlegg påpekt at kommunen ikke er attraktiv nok og stiller meg noen spørsmål. Innledningsvis vil vil jeg si meg enig med Cederby i at vi hadde ønsket en noe større befolkningsvekst. Jeg vil allikevel ikke svartmale situasjonen. Erfaringer viser at det tar tid å snu utviklingen, og jeg mener at det skjer mye positivt som gir meg tro på en god utvikling.

Les innlegg fra Niklas Cederby her

I det siste innlegget spør Cederby meg om hva jeg vil gjøre for å sikre en bærekraftig kommune i fremtiden, og utfordrer meg på å være konkret. Ett av spørsmålene til Cederby er det lett å være konkret på: Jeg ønsker ikke at vi skal innføre eiendomsskatt. Spørsmålet om bærekraftig kommune er mer sammensatt og komplekst, noe som gjør det vanskelig å gi helt enkle og konkrete svar. Jeg vil allikevel prøve å peke på en del ting som jeg mener er viktig for å lykkes.

Fortsatt god økonomistyring vil være avgjørende. Jeg er derfor glad for at vi hvert år har hatt solide overskudd og har lykkes med å bygge opp en helt nødvendig «reserve». Det gir oss trygghet og gjør at vi kan håndtere utfordringer uten å raskt måtte kutte i tjenester. God økonomistyring og opprettholdelse av best mulig kommunale tjenester er viktig for alle innbyggerne.

Videre er jeg enig i viktigheten av å legge til rette for mer boligbygging. Det er vi veldig godt i gang med, men det tar noe tid fra vi vi fatter vedtak til boliger står ferdige. Jeg tror aldri at det har vært lagt ut flere områder for bygging i kommunen enn det vi har gjort de siste årene. Veldig mange attraktive områder er klare og det er satt av plass til cirka 2000 nye boliger de neste årene.

Videre er det avgjørende med nok og varierte arbeidsplasser i kommunen. Vi har et fantastisk høyteknologisk næringsliv, som jeg blant annet tror kan bidra til å sette oss i front i det grønne skiftet. Vi har fortsatt en utfordring med nok varierte arbeidsplasser, men jeg håper at blant annet Kopstad godsterminal kan bidra til å endre på det.

I tillegg til bolig og jobb så må vi bidra til å gi innbyggerne meningsfulle og gode liv. Vi vil derfor satse videre på utvikling av kultur- og idrettslivet. Vi vil fortsatt samarbeide tett med alle de frivillige aktørene (idrettslag, korps, veldedige organisasjoner, festivalarrangører, osv) og vi vil fortsette med å bruke kommunale midler på idrett og kultur (som vi for eksempel nylig har gjort med ny idrettshall, oppussing av Kulturkvartalet 37, kulturskolen, digitalt Munch-senter, osv.).

Vi må også bygge videre og satse på mange av de attraksjonen vi har i kommunen, som for eksempel KJV, Borrehaugene, Åsgårdstrand. I tillegg er jeg opptatt av å bevare friområdene som gir oss lett tilgang til rekreasjon og natur.

Til slutt vil jeg peke på betydningen av ny dobbeltsporet jernbane. Snart kan vi reise fra Horten sentrum og være midt i Oslo på under en time. Vi må også satse videre på Universitetet vår (blant annnet veiløsning), som er fylkets største senter for kunnskaps- og kompetanseutvikling.

Det er mulig jeg ikke er så konkret som Cederby ønsker, men dette er et forsøk å å skissere en del viktige områder. Hvis Cederby selv har helt konkrete forslag så lytter jeg veldig gjerne til de. Min erfaring er at vi tross alt har vært enige om veldig mange av de store tingene som påvirker utviklingen.

Jeg vil avslutte med å si at jeg er veldig optimistisk. Folka, næringslivet, kulturlivet, foreningslivet og all positiviteten gir meg stor tro. Vi skal fortsatt jobbe tett sammen, framsnakke kommunen vår og få til en flott utvikling.