Bakgrunnen for denne beslutningen er selvfølgelig en faglig fraråding mot å samle mange mennesker fysisk.

For å kompensere for at det ikke blir et fysisk fremlegg har administrasjonen gjort flere ting. Hele budsjettforslaget og en informasjonsfilm ligger lett tilgengelig på kommunens hjemmeside. Der er det også beskrevet hvordan en kan sende inn spørsmål og kommentarer til forslaget. Alle spørsmål, kommentarer og innspill blir distribuert videre til medlemmene i kommunestyret.

Det er selvfølgelig synd at det ikke blir gjennomført fysiske møter, men i dagens situasjon støtter jeg den avgjørelsen. Jeg vil imidlertid oppfordre alle som har synspunkter og meninger om å benytte innspillsmulighetene som ligger på hjemmesiden. Det er selvfølgelig også mulig å ta direkte kontakt med oss politikere.

Budsjettet er den viktigste saken vi behandler gjennom året, så vi ønsker mest mulig engasjement rundt behandlingen.