Den 5. mars hadde Gjengangeren en lederkommentar angående den stengte broa i Fyllinga.

Les lederkommentaren her (+)

Jeg håper at de rette personene endrer sine konklusjoner etter å ha lest redaktør Torgeir Lorentzens innspill og kreative forslag til en midlertidig gjenåpning av broa.

Begrunnelsen for stenginga av broa er kun basert på en antagelse av tilstanden. Noe som gjør det vanskelig å godta for oss som savner å kunne spasere, fra den ene siden av kanalen ved Fyllinga Båthavn og over til den lille gjestehavna med både båtplasser, badeplasser og Kyststien som går langs hele Karljohansvern.

Kanalbroa er et viktig bindeledd blant annet mellom to historiske perler i Hortens langstrakte - perlekjede - og som vi er både glad i og stolt av.

Men vi ønsker definitivt ikke å måtte høre en døende svanes sang, før tiden er helt moden!