Horten SV maler med svært bred pensel i sin omtale av kommersielle aktører i velferden. Dermed mislykkes de med å få helt avgjørende nyanser og detaljer inn i bildet.

Velferdstjenester bør måles på kvalitet og ikke på hvem som driver dem.

I et debattinnlegg i Gjengangeren går Michael Bo Bergmann, Birthe Carlsen, Børre Stabell og Katja Halvorsen fra Horten SV til angrep på politiske motstandere som – sitat – «ivrer for kommersielle aktørers plass i velferdstjenestene».

Argumentasjonen er velkjent. Det handler om dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, lavere bemanning, at ideelle blir utkonkurrert i anbudskonkurranser – og at skattepenger går rett i lomma på eiere i stedet for til velferd.

For barnehagesektoren stemmer heldigvis ikke SVs skremmebilde med virkeligheten.

•Faktum er at minst 95 prosent av alle ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtaler som er framforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner.

•Faktum er at ingen såkalt kommersielle barnehager har noen som helst virkemidler til å kunne utkonkurrere andre aktører, annet enn ved eventuelt å skape bedre barnehager som foreldrene foretrekker.

•Faktum er at private barnehager i 2017 hadde et gjennomsnittlig årsresultat omtrent på nivå med driftsresultatet i kommunene. Kun to promille av inntektene til ordinære, private barnehager gikk til utbytte for eierne.

•Faktum er at det legemeldte sykefraværet i private barnehager siden 2012 har vært vesentlig lavere enn i kommunale barnehager.

•Faktum er at alle kjente brukerundersøkelser publisert de siste ti årene viser at foreldre er litt mer fornøyd med private enn med kommunale barnehager.

•Faktum er at bemanningsnormen og pedagognormen som er innført vil rette opp nesten alle forskjeller i bemanning i sektoren.

I tillegg har Agenda Kaupang regnet ut at det offentlige sparer i snitt 2,3 milliarder kroner i året på å bruke private barnehager, sammenlignet med om alle barnehager hadde vært drevet i offentlig regi. Altså bidrar de private barnehagene til at kommunene hvert år kan bruke 2,3 milliarder kroner ekstra på annen velferd, som flere sykepleiere, hjelpepleiere og lærere.

Barnehageforliket er SVs kanskje største politiske seier noensinne. Det er også en av de mest vellykkede velferdsreformene i nyere historie. At alle typer private barnehager ble invitert til å være med på dugnaden, har vært en avgjørende suksessfaktor.

At SV nå – i stedet for å videreutvikle den – ønsker å rive suksessen i småbiter, er for oss uforståelig.