DNB har ikke bestemt seg for hva de skal gjøre med varelageret til Wiik & Braarud etter konkursen – kanskje blir det opphørssalg på Superlangdagen

Da Wiik & Braarud ble slått konkurs forrige uke, fikk DNB som panthaver et varelager med klær verdt mange hundretusen kroner i fanget. Opphørssalg på Superlangdagen kan være ett alternativ.