Studentboliger i Horten: – Derfor velger mange Tønsberg i stedet

Dekningsgraden av boliger for studenter i Sørøst-Norge er så dårlig at bare en av åtte studenter kan tilbys tak over hodet. Leder av Studentdemokratiet ved Campus Vestfold ber om storsamarbeid for å sikre flere en bolig.