Streik i varehandelen er avverget

Av

Det blir ingen streik for drøyt 5.000 arbeidstakere i varehandelen.