Vi har et økosystem i Oslofjorden som er på randen av kollaps. Fiske- og rekebestanden er lav og fallende. NRK melder om forskning som viser at rekene har forsvunnet fra felt etter felt i Sør-Norge. Rekefiskerne raser mot reduserte kvoter og frykter konkurs.

Mange partier sier de er bekymret for Oslofjorden, men det mangler tiltak og handling.

Støtt fiskeren på samme måte som bonden

I debatten om hva fiskerne kan eller må gjøre, vil jeg knytte en parallell til landbruket. Som bonde og landbrukspolitisk talsperson for MDG har jeg satt meg godt inn i tilskuddsordningene for landbruket. Nå må vi få på plass tilsvarende tilskuddsordningene for kystfiskere.

Bøndene får tilskudd for å endre sin produksjon slik at de reduserer avrenning til Oslofjorden. De får tilskudd til å unngå pløying om høsten, tilskudd til å så dekkvekster, tilskudd til å ha grasdekte vannveier osv. Totalt for Norge er det avsatt 1,2 mrd til slike miljøtilskudd.

Regjeringen må på samme vis gi kystfiskerne kompensasjon for reduserte kvoter, tilskudd til andre fangstmetoder enn bunntrål, tilskudd til ombygging av fiskebåter, tilskudd til utvikling av utstyr osv.

Vi må løfte i flokk!

Vi har et stort problem ved at vi i fellesskap har ødelagt økosystemet i Oslofjorden. I kampen for å bygge opp dette økosystemet kan vi ikke forlange at kystfiskere som enkeltstående næringsdrivende skal ta den økonomiske belastningen. Det må samfunnet gjøre.

Økosystemet i Oslofjorden har en stor utfordring. Vi må gjøre mange tiltak, og vi må løfte i flokk. Det er urimelig å sende hele regningen til noen selvstendig næringsdrivende.