I ettertid må man lure på om stortingspolitikerne har misforstått det å være folkevalgt?

Når man leser enkelte innlegg så høres det ut som at folket er deres tjenere. Men, det er jo omvendt. De er jo valgt inn for å tjene samfunnet, og dermed folket, som betaler deres etter hvert så gode lønn, og diverse goder.

Må også nevne at en stortingpolitiker (Høyre) ble spurt om han ikke kunne gå med på kronetillegg ved lønnsforhandlinger, og svaret var at det kunne han ikke, for han ville( følge ledersjiktet i samfunnet. Og det stemmer jo det at fire prosent av en lønn på en million kroner blir ganske mye høyere enn lønn på 500.000? Stortingspresidenten har uttalt at de skal ordne opp i mislighetene i Stortinget, og det med gratis psykologhjelp kan være en god begynnelse.

Så da blir spørsmålet: hvor skal dette ende? Er det lov å si «tilgi dem,for de vet ikke hva de gjør»?