Stoppet to mistenkelige menn på Kirkebakken

Politiet hadde sine grunner, og det med rette.