En bilist ble i natt stoppet på E-18 i nærheten av Kopstad. Mannen bak rattet framsto som ruset, og ved nærmere undersøkelse viste det seg at han heller ikke hadde lappen.

Som om ikke det var nok, var han i besittelse av narkotika – riktignok ikke store mengder, men dette ble naturligvis beslaglagt.

Dermed måtte mannen bli med politiet for å ta blodprøve og sikre bevis. Han er naturlig nok anmeldt. 

I følge politiet kjøres det utrolige 140.000 turer hver dag, der sjåføren er påvirket på en eller annen måte. De kan ikke bare være påvirket av alkohol eller narkotika, men også av medisiner. Blant de vanligste medisinene er sovemedisiner (zopiklon), beroligende midler (diazepam) og smertestillende medisiner (kodein).