I en verden der man er pålogget til enhver tid, der notifikasjoner tikker inn, og meninger «likes» i farten, har vi mistet vår evne til å stoppe og rette en felles oppmerksomhet mot noe? Det å stoppe opp i en kort tid og se i samme retning? Stoppe opp og gi noen andre en felles oppmerksomhet. Å høre fremfor å si?

«Også håper jeg, i respekt, at dere er litt rolige…»

«… ellers så er vi nødt til å vise bicepser her!» kommer det litt oppgitt, men humoristisk fra 17. mai-generalen Wilfred Solberg. Han introduserer den neste taleren på 17. mai-markeringen i Lystlunden.

Jennie-Lovise Nordheim Bjerke skal holde en tale. Hun er en hortenskvinne som har satt sine fotspor i det norske Forsvaret med sin kampanje mot seksuell trakassering gjennom #tilmittforsvar og Instagramkontoen «Jenter i forsvaret».

I sin tale trekker hun frem det viktige arbeidet som har blitt gjort for at jenter skal ha rett til et godt og trygt arbeidsmiljø i Forsvaret, og hvor viktig det er å sette grenser for en selv og hva en skal tolerere. Et budskap som både voksne og unge ville satt pris på å lytte til. Hvis det hadde vært mulig å lytte til budskapet. Hvis det bare hadde vært rettet en felles oppmerksomhet mot hva som blir sagt på scenen.

LES OGSÅ: Får penger fra regjeringen – Nå vil Frp flytte kjøkkenet tilbake til sykehjemmene

Voksne står med ryggen til...

I en film publisert på Facebook ser man yngelen av mennesker som travelt går forbi scenen. I bakgrunnen hører man applauser fra en gruppe mennesker som samtidig ønsker å snakke om noe annet og har avsluttet sin tale. Voksne står med ryggen til og holder sine egne samtaler gående med en gruppe med barn.

Det er mye som skjer, mange avtaler som skal gjøres og organiseres. Mye is som skal fordeles og pølser som skal konsumeres. Men hva med å stoppe litt opp? Vise respekt for det som blir sagt og den taleren som har fått den æren av å få fremme sitt budskap fra talerstolen på selveste 17. mai? Jennie-Lovise var bare en av flere. Det var også skolebarn som hadde forberedt sitt budskap.

Felles oppmerksomhet (eng: Joint attention), er et fenomen som ble fremmet av den amerikanske psykologen Jerome Bruner på 1970-tallet. Han observerte hvordan spedbarn lærte seg å rette oppmerksomheten mot et og samme mål gjennom å lese sine foreldre eller andre omsorgspersoner. Han mente at dette var en helt grunnleggende og en viktig ferdighet for at barn skal kunne utvikle seg til sosiale individer. Er det dagens unge som må trene på dette, eller de voksne?

LES OGSÅ: Derfor er dette tilbudet så viktig: – De færreste av barna våre har venner som kommer og ringer på ...

Typisk dagens unge… Eller?

Det er vel typisk dagens unge, ikke sant? Det var ikke slik når jeg var ung… Eller? Hvis jeg har en pekefinger i dette innlegget, så er den ikke rettet mot barna og de unge. Barn leker, barn liker is, og barn gjør som voksne gjør. Det er det siste som er mitt poeng.

Barn lærer av å kopiere atferd. Atferd av de voksne. Som i Lystlunden, så er det de voksne som ikke retter sin felles oppmerksomhet mot det som skjer. Det skal tas bilder, selfier, organisatoriske ting skal avtales, og det som skjer på en scene eller et podium blir nedprioritert.

Hva jeg som voksen har å si til noen andre rundt meg er tydeligvis mye viktigere enn det som blir sagt over mikrofonen. Så hør mitt budskap: Stopp opp og lytt litt i hverdagen – Det er noen som taler.