Resolusjon fra årsmøtet: Hver dag går barn og foreldre inn gjennom porten til barnehagene våre. Hver dag hilser vi elevene våre velkomne til barne- og ungdomsskoler. Hver dag skapes det framtidige yrkesutøvere og akademikere på den kanskje flotteste videregående skolen i landet, og hver dag strømmer studenter til universitetet vårt for å fullføre sine studier.

Alt dette skjer innenfor et lite geografisk avgrenset område i Horten, fra Espira, Bjørnestien, Fagerheim, Lysheim, Holtan, Sentrum, Åsgårdstrand og voksenopplæringa til Lystlunden og Bakkenteigen, bare for å nevne noen av mange flere. Jobben gjøres av stolte yrkesutøvende lærere og lærerutdannere med engasjement for barn og unge.

Utdanningsforbundet Horten reagerer derfor sterkt på når direktørene i KS, Helge Eide og Tor Arne Gangsø, skriver i Nationen 06.03.22 at lærerutdanning ikke er nødvendig for å undervise. KS mener nemlig at det må være flere veier inn i læreryrket enn bare gjennom en lærerutdanning. De påstår at det må da være tilstrekkelig at den personen som er satt til å undervise og veilede elevene våre har “annen pedagogisk utdanning”. KS mener altså at de som ansetter lærere må kunne definere hvem som egentlig er lærere. La oss omformulere yrkene litt: Hvorfor gjelder ikke dette prinsippet også for leger, elektrikere eller sykepleiere? Hvorfor hører vi aldri KS si: «Vi mener det må finnes flere veier til å bli psykolog enn en psykologutdanning»? Landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon sitt syn er altså at det ikke er så farlig hvem som er lærere.

Vi som er lærere i barnehage og skole, er vant med at politikere og andre har store politiske ambisjoner for vår utdanning og jobben vi gjør. Kan vi da være enige i om at: «det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere som har tid til å se den enkelte elev?» Det er nemlig det som står det i Hurdalsplattformen. Men KS har åpenbart lavere ambisjoner, de rakker ned på lærerutdanningen og de fraskriver seg mindrelønnsutviklingen for lærerne.

Spørsmålene våre er derfor kan våre politisk valgte representanter i KS svare på om dette er deres syn også? Skal ikke skoleeierne, kommunene, ha høyere ambisjoner enn som så for en hel yrkesgruppe? Skal man virkelig ansette andre i læreryrket enn de som faktisk er lærere og har fullført en av de åtte ulike retningene innenfor lærerutdanningene?

Lærermangelen er ytterst reell. Vi forventer at lærerkompetansen og lærerprofesjonen skal være en attraktiv yrkesvei for unge mennesker. Lærerjobbene må derfor verdsettes. Lønna må være konkurransekraftig med det man kan oppnå i yrker med tilsvarende utdanning.

Og ja, KS og politikere, bare lærere er lærere! Stopp nedrakkinga av lærerne!