Stortingsflertallet vil fjerne diskrimineringen av eldre bilførere.

I februar i år behandlet stortinget et forslag hvor «Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.» Med Frp sin støtte fikk dette forslaget flertall på Stortinget den 09.02.2021. Partiene som støttet forslaget var Frp, Ap, SV og Rødt, ifølge voteringsoversikten. Det har nå snart gått 3 måneder siden det ble vedtatt at det skal bli slutt på krav om helseattest og diskriminerende og urettferdige testingen av eldre. Men fortsatt har ingenting skjedd.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier han må utrede konsekvensene av vedtaket før han kan vurdere å gjennomføre det. Hareide har argumentert med trafikksikkerhet som begrunnelse for ikke å ville gjennomfører forslaget, vi vil da peke på at trafikksikkerheten skal ivaretas og at legene, sammen med den enkelte og pårørende har et ansvar. I tillegg til at man kan bruke praktiske tester for å sikre at sikkerheten i trafikken sikres. Så derfor er treneringen som statsråden holder på med helt uakseptabel.

Stortinget har bedt regjeringen fjerne aldersgrensen for obligatorisk helseattest for eldre bilførere, som i dag er 80 år. Stortinget har ikke bedt om en utredning. Vi forventer handling og ikke trenering og utsettelser. Dette gjelder hverdagen og livskvaliteten til tusenvis av eldre i Norge. Saken er for viktig til å bli lagt i en skuff.

FrP krever handling. Derfor har FrP nå fremmet et nytt forslag, som vil få flertall i Stortinget, dersom AP, SV, Rødt og FrP som stemte sammen i februar også stemmer for dette forslaget for å sikre at statsråden pålegges å gjennomføre vedtaket fra februar.

Forslaget sier følgende: «Stortinget ber regjeringen om å gjennomføre Stortingets vedtak om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere med virkning fra senest 1. juni 2021». Nå har verken Samferdselsministeren eller regjeringen noe annet valg enn å gjennomføre denne endringen senest 01.06.2021.