Gå til sidens hovedinnhold

Stille før stormen i havna

Artikkelen er over 1 år gammel

Hva kan våre politikere gjøre for å eliminere ulemper og skader av et dårlig planvalg?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det reviderte plandokumentet (planbeskrivelsen, planbestemmelsene og plankartet) for omreguleringen Horten havn, kommer snart opp til politisk 2. gangs behandling.

Les også (+): Prislapp for ny bro var sju millioner kroner – det er ikke nok: – Prisene er høyere enn forventet

Da skal alle høringsinnspillene være gjennomgått, og eventuelle endringer som administrasjonen finner opportunt, vil være innarbeidet i plandokumentene. Dette selv om utredningene ble uendrede og fortsatt er mangelfulle. Et etterspill etter 1. gangs behandling var vedtaket i kommunestyret 18. juni 2019 (sak 090/19). Innholdet følger:

«Et førende prinsipp for utviklingen skal være at sjøområdene skal gjøres tilgjengelig for kommunes innbyggere. Byen skal åpnes mot fjorden. Dette innebærer at det ikke kan bygges for høyt eller tett, og at det skal være kyststi nærmest sjøen. Det er nødvendig å gi administrasjonen en mer konkret føring om hvordan dette skal forstås.»

Det er ikke gitt føringer. En umiddelbar følgefeil av ordførerens og administrasjonens ignoranse er administrasjonens utsendelse av en «Ekstrahøring», jf. deres brev 21. januar 2019. Kommunen har et ønske om å tillate Bratsberggruppen ett åtte etasjer høyt hotellbygg i havna, og må endre planbestemmelsen for «Hotelltomta». Hvordan kan administrasjonen tillate seg å gå i mot et vedtak i kommunestyret – det er et alvorlig forvaltningsbrudd.

Les også

Bryggene synger på siste verset – vil at kommunen dekker betydelig del av regningen for nye

Den 2. april 2919 fattet politikerne i formannskapet vedtaket; «Horten kommune ber om at VFK spiller inn som tiltak i NTP 2022-2033, forlengelse av miljøtunnelen på Rv.19 nordover forbi Strandparken.» Miljøtunnelen var ikke omtalt i Fylkeskommunens forsendelse til Samferdselsdepartementet, og saken fins heller ikke i NTPen. Det synes ikke å bekymre våre politikere – det har snart gått ett år, og de sitter fortsatt musestille og beslutningsvegrer. I en dialog med administrasjonen om forlengelse av miljøtunnelen, bekrefter de, endelig, at denne vil bli synliggjort i det oppdaterte planforslaget. Det er positivt. Nå må de ta nye initiativ for å sikre at løsningen blir materialisert.

Administrasjonen vegrer å ta grep, og de vil ikke utrede biloppstillingsplass på en halvøy, helt eller delvis ute i sjø og under lokk. Administrasjonen er negativ til det samfunnsnyttige tiltaket det er å utnytte sprengsteinen fra Bane Nors Nykirke – Barkåker-utbygging i havna, heller enn å deponere. Våre politikere må be om denne utredningen umiddelbart. Administrasjonen er uinteressert i å sikre utsettelse av byggingen av oppstillingsplassen og nytt fergeleie for å få en kompetent beslutningsplattform.

En tidlig ferdigbygget oppstillingsplass, umuliggjør vårt foreslåtte tiltak for et mer bærekraftig sentrumsmiljø. Begrunnelsen er at de ikke har en politisk bestilling. Det blir en graverende selvmotsigelse, når Bratsberggruppens høringsinnspill setter administrasjon i fritt trav. Politikerne må snart bestille dette arbeidet.

Kommunestyret vedtok at Horten bompengeselskap AS' overskudd, 20 millioner kroner, skulle finansiere Campus – Glennevegen, en eksklusiv veg for de få. Vi vil bruke disse midlene til å minimere ulempene og helseskader for de mange, langs Rv.19 og ved den nye oppstillingsplassen, både i ny bydel Havna og i den eksisterende bebyggelse (Sentrum, Østbyen, Strandparken og Steinsnesbukta).

Les også

Et av Norges mest kjente arkitektfirmaer jobber med nytt hotell i havna – har hatt oppdrag for kongefamilien og Kjell Inge Røkke

Slik bruk ville være i samsvar med bompengeveiledningens føring – ikke i strid med den. Ble kommunestyret forledet, eller var dette deres oppriktige ønske? Vedtaket den 18. juni 2019 var enstemmig. Våre politikere bør snarest omgjøre dette.

Horten bompengeselskap AS (ordføreren er eneaksje-eier), gikk med nesten 30 millioner overskudd ved nedleggelsen forrige år. Selv statens vegvesen var forskrekket over dette. De hadde beregnet et tillatt overskudd på noen få millioner kroner for avviklingen av selskapet. Det er ikke tilgjengeliggjort dokumenter som viser hvordan dette overskuddet kunne oppstå.

Generalforsamlingen på fire vedtok å bruke overskuddet til Campus – Glennevegen. Bjørn Robert Paulsen sa 6. januar 2019, i et intervju på Distriktsprogram Vestfold, at overskuddet skyldes lavere kostnader og rivingen av bomstasjonen. Han ville ikke karakterisere dette som dårlig økonomistyring eller lureri overfor bilistene. Forstå det den som kan.

Les også (+): Har gått med underskudd i en årrekke: – Tror ikke det er plass til enda et hotell slik situasjonen er i dag

Kommentarer til denne saken