Vi ønsker alle det beste for våre barn. Alle vil at barna skal ha det trygt og godt, at de skal omgås barn og voksne de er trygge og stoler på, men også at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Foreldrene til barna i Lilaas Gård barnehage er overbevist om at våre barn blir ivaretatt på beste mulige vis den tiden de er i barnehagen. Vi er fornøyde med å ha barna våre i rolige og trygge omgivelser, rundt stabilt personell som ser hvert enkelt barn, tilrettelegger der det er behov, og bryr seg. Vi merker at barna trives i barnehagen, de er blide, fornøyde og opplagte.

Samtidig er vi utelukkende positive til tilsynsordninger, og til at det stilles krav til lokaler og drift, slik at barnas helse og sikkerhet blir ivaretatt.

Vi stiller oss likevel undrende til måten saken rundt Lilaas Gård barnehage har blitt håndtert fra kommunens side.

Først og fremst har det vært lite eller ingen informasjon til oss foreldre fra kommunens side. Det skaper stor usikkerhet når vi ikke vet om vi har barnehageplass til våre barn neste måned, eller eventuelt hvilke alternativer som finnes. Og hvor mye forbereder man små barn på at de muligens plutselig må bytte barnehage når man ikke vet om det blir en realitet? Skal små barn brått tas ut av sitt vante miljø og bort fra sine venner uten mulighet til å forberede seg? Vi mener at dette ikke er til det beste for våre barn, som kommunen bruker som argument for å forsvare nedleggelsen.

Barnehagen har senest nå i september gjort ytterlige tiltak (i tillegg til tiltak gjort tidligere) for å imøtekomme kravene fra kommunen, ved å installere enda et miniventilasjonsanlegg, samt legge varmefolie og nytt gulv i førsteetasjen. Det vi som foreldre ber om er kun at barnehagen får en reell sjanse til å bevise hvorvidt tiltakene har fungert eller ikke. Det har de ikke fått muligheten til i denne saken, kommunen vil stenge barnehagen nå i høst uten å vurdere nye målinger. Vi synes det er svært urimelig å stenge basert på eldre målinger gjort før tiltak er iverksatt, når det faktisk er gjort grep i etterkant. Kommuneoverlegen uttaler dessuten til Gjengangeren at målinger gjort i august eller september uansett ikke vil være godt nok, men hvordan skal barnehagen da kunne bevise om tiltakene fungerer når de blir fratatt muligheten til å drifte gjennom vinteren?

Å tilbakekalle godkjenningen påvirker livene til svært mange; både våre barn, oss foreldre, men ikke minst syv ansatte som lever i uvissheten om de vil ha en jobb å gå til om kort tid.

Gi Lilaas Gård barnehage en sjanse i denne saken, slik at vi slipper å dra våre barn ut av sitt trygge miljø uten grunn.

Med vennlig hilsen de foresatte i Lilaas Gård barnehage