Jeg har hatt en dispensajonsøknad vedrørende arealplanen i kommunen i forbindelse at jeg har istandsatt og renovert en fritidseiendom i Vikveien ved Borrevannet.

Jeg søkte om å få omgjort eiendommen som nå tilfredsstiller alle dagens krav, til bolig med hensyn til natur og friluftsliv.

Dispensasjonen ble gitt, men kommunen hadde glemt å sende saken til Statsforvalteren for en uttalelse.

Fra statsforvalteren kom det en uttalelse med FRARÅDING til å gi dispensasjon.

Dette ble lagt frem for utvalget til orientering. Uten varsel ble min søknad tatt opp til ny behandling og dispensasjonen ble trukket tilbake.

Les mer her (+)

Begrunnelsen som ble gitt var at en FRARÅDNING fra Statsforvalteren var så alvorlig at dispensasjonen måtte trekkes tilbake.

I dagens utgave av Gjengangeren har jeg nettopp lest at ordføreren sier i forbindelse med Kongsberg etableringen på KJV at en FRARÅDING fra Stasforvalteren er den «mildeste formen de har».

Les intervjuet med ordføreren her (+)

En FRARÅDING er en så mild reaksjon at den nærmest ikke er å ta hensyn til kan det virke som ordføreren har blitt orientert om fra Statsforvalteren.

Jeg synes det er flott at Kongsberg etablerer seg på KJV og ser at dette er svært viktig for Horten.

Jeg synes derimot ikke det er flott at begrepet FRARÅDING i et tilfellet er en meget alvorlig reaksjon, mens det i det neste tilfellet er nærmest uten betydning.